Solceller för BRF – användbara tips och råd

Solceller kan vara en väldigt bra investering för en BRF. Men det finns några saker som kan vara bra att tänka på. Här kommer några av de bästa tipsen.

Ventilation, tvättstuga, värmepump och laddstolpar är bara lite av det som drar el i en bostadsrättsförening. Höga elräkningar är ett gissel för många BRF:er. För att få ner kostnaderna släcker många utomhusbelysningen och trapphusbelysningen under nattetid. Men det skapar otrygghet och drar även till sig obehöriga.

En mycket bättre lösning är att sätta upp solceller på bostadsrättsföreningens tak och själv producera den el man behöver. Inte sällan räcker elen även till föreningmedlemmarnas lägenheter. Det gör att bostäderna ökar i värde och att hela bostadsrättsföreningen blir mer attraktiv. Detta samtidigt som man gör något gott för miljön och bidrar till den gröna omställningen.

Detta avgör om solceller är en en bra investering för er BRF

Solceller kan producera el även om det är molnigt eller regnar, det blir bara lite mindre el. Men det finns även andra saker som avgör hur mycket el man som BRF kommer att kunna producera med solceller. Takets storlek och hur många solceller man får plats med har stor betydelse för elproduktionen. Men även väderstreck och om taket skuggas av andra fastigheter eller träd.

Solceller som monteras i söderläge producerar mest el men även tak som vetter mot väst och öst producerar skapligt. Sämre är det däremot med tak som vetter mot norr. Det lönar sig att välja solceller av bra kvalitet som håller länge. Inkludera därför en eventuell takomläggning i projektet då många solceller håller i ungefär trettio år.

Solceller för BRF – så fungerar det

Det bästa är att kontakta en firma som är expert på solceller för BRF:er och be om ett kostnadsförslag. Detta brukar vara kostnadsfritt utan att man förbinder sig till någonting. Välj en firma som erbjuder totalentreprenad eftersom de då även kan sköta installationen av anläggningen.

Företaget kommer då ut på plats för att undersöka taket och fastigheten. De tittar även på bostadsrättsföreningens konsumtion av el då den har betydelse för hur stor anläggning man
behöver. Därefter får man en offert som man måste ta ställning till inom en utsatt tid. Innan man tackar ja till ett erbjudande och skriver avtal måste man be om referenser och kontrollera solcellsleverantören.